Dotacje

Obecnie w Polsce istnieją trzy, ogólnopolskie programy pomocy państwa w finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przeznaczone dla budownictwa jednorodzinnego. 

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

CZYSTE POWIETRZE Program Priorytetowy

Mój Prąd – program dla fotowoltaiki

Ulga podatkowa TERMOMODERNIZACYJNA

Nasza firma zajmuje się pełnym wsparciem klienta w zaplanowaniu, pozyskaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów, w celu otrzymaniu dotacji na oferowane przez nas produkty.