Finansowanie poza dotacjami

Oprócz dotacji i ulg, szereg banków oferuje na preferencyjnych warunkach, kredyty na cele termomodernizacji.

My polecamy oferty następujących banków:

Bank Ochrony Środowiska w Katowicach

PKO BP w Bytomiu

Alior Bank